Przeglądy budowlane Warszawa Przegląd, Warszawa Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy szybko i fachowo.950 Rzezczypospolitej 3/5 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Warszawa. Przeglądy roczne Warszawa, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Warszawa, ekspertyzy Hanna Górka sekretarzmiasta@um.warszawa.pl gabinetprezydenta@um.warszawa.pl Warszawa 22 4431002

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów mających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Warszawa
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Warszawa
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Warszawa
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Warszawa
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Warszawa

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Warszawa
kontrole techniczne budynków Warszawa

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Warszawa Portal Warszawa Miasto Warszawa Przeglądy techniczne Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku Blog przegląd budowlany Przeglądy budowlane Warszawa Certyfikat Energetyczny Warszawa